Ha már  a helyzet menthetetlen…

Válási mediátor

Cél a konfliktus békés rendezése...

Válás előtt áll?

Ha a kapcsolatot nem lehet megmenteni, akkor célszerű a járulékos kérdéseket – szülői felügyelet, gyermekelhelyezés, gyermektartás, kapcsolattartás, vagyonmegosztás – tisztességes módon mediátor előtt rendezni. Ez az eljárás biztos, hogy gyorsabb, és költséghatékonyabb, mint az évekig elhúzódó tárgyalás. Segítek abban, hogy közös megegyezéssel jöjjön létre a válás, és olyan megállapodás szülessen, hogy egyik fél se érezze magát vesztesnek.

Válás közös megegyezéssel

A válási mediáció lépései

 1. Felveszik a kapcsolatot a mediátorral
 2. Előzetes megbeszélés során meghallgatásra kerülnek a felek külön-külön
 3. Közös mediációs ülés során a válás okozta nézeteltérések tisztázása
 4. Megállapodás írásba foglalása a mediátor által
 5. Házassági bontókereset kitöltése
 6. Kereset és a mediációs megállapodás benyújtása a bíróságra 
 7. Bíróság a kitűzött tárgyalási napon jóváhagyja a megállapodást

Megállapodás kötelező tartalmi elemei

 1. Szülői felügyelet
 2. Kapcsolattartás a külön élő szülővel
 3. Tartásdíj mértéke közös gyermek esetén
 4. Közös lakáshasználat kérdései
 5. Házastárs tartása szükség esetén

“Minden válsághelyzet magában hordozza az újjászületés esélyét.”

Nena O’Neill

Ha van közös gyermek is...

Mi a gyermek legfőbb érdeke?

Mindenkor a kiskorú gyermek érdekére figyelemmel, jogait biztosítva kell eljárni. A Ptk. az alapelvek körében rögzíti azt, hogy a családjogi jogviszonyokban a gyermek érdekei és jogai fokozott védelemben részesülnek. Ez egy olyan elv, amely talán az egyik legnagyobb jelentőséggel bír a családjogi jogviták során.                                  Az 1989. évi New York-i Gyermekjogi Egyezmény, a Ptk., illetve a Gyermekvédelmi törvény gyvt. kifejezetten állami hatóságok, szervek, bíróságok feladataként határozza meg azt, hogy a gyermek érdeke minden más érdeket megelőz, és különleges figyelmet igényel.

01

Gyermektartás

Egy kiskorú gyermek 0-25 éves koráig tartásra szorul indokolt szükségletei alapján, szülő vagyoni, jövedelmi viszonyait alapul véve. Mértéke és módja tekintetében a szülők megállapodása a mérvadó.

02

Szülői felügyelet

Elsődleges szempont a gyermek testi, lelki és erkölcsi fejlődésének szem előtt tartása. Közös szülői felügyelet esetén a jogok és kötelezettségek egyenlőek. Kizárólagos, ha a szülői felügyeletet egyik szülő gyakorolja. A gyermek sorsát érintő lényeges  kérdésekben közösen döntenek.

03

Kapcsolattartás

A gyermekkel való kapcsolattartás nem csak jog, hanem kötelezettség is. Cél, hogy a szülőnek lehetősége legyen a gyermek fejlődését figyelemmel kísérni és segíteni. Gyermeknek joga, hogy a különélő szülővel közvetlen és személyes kapcsolatot tartson fent, és az őt nevelő szülőnek kötelessége ennek zavartalan biztosítása.

Gyerekközpontú válás

…mivel egészéges és boldog gyerekeket szeretnénk felnevelni…

Együtt könnyebb...

Min múlik a mediáció sikeressége?

A felkészült mediátoron kívül döntő részt az egymással szemben ülő felek hozzáállásán és lelki állapotán múlik, hogy milyen kimenetele lesz az ülésnek. Ebből kifolyólag a jövőt szükséges szem előtt tartani és közösen együttműködve, kompromisszumra kell törekedni. A gyakorlat is azt bizonyította be, hogy azon megállapodások, amik win-win elvek mentén születtek, az esetek 80 százalékában alkalmazást nyernek, és kölcsönösen betartják azokat.