Szomszéd, öröklési viták

Ha a szomszéd kertje zöldebb...

Konfliktus az örökség körül

Öröklési, hagyatéki viták

Miből fakadnak a viták

Ha a hagyatéki eljárások során a rokonok és családtagok között nincs egyetértés, akkor  lehetőség van arra, hogy a hozzátartozók nyugodt körülmények között tudjanak megegyezni. Ezen helyzet kialakulhat, ha különböző házasságokból származnak gyerekek, akik nem tartják a kapcsolatot vagy még nem is találkoztak. 

Az alábbi 4 esetben van helye közvetítői eljárásnak

1. Hagyatéki eljárás megkezdése előtt

2. Hagyatékátadó végzés meghozatala előtt 

3. Hagyatéki per  során

4. Egyéb polgári per alkalmával

Hagyatéki eljárás menete

A hagyatéki eljárást a közjegyző folytatja le. Ha nincs egyetértés, akkor a hagyatékot csak ideiglenes hatállyal adja át a közjegyző, és jogerős végzésig az örökséget nem lehet használni.  Ha az örökös igénye figyelmen kívül lett hagyva, akkor 30 napon belül a végzés jogerőre emelkedésétől számítva pert indíthat. Perindítástól számított 8 napon belül ezt a tényt a közjegyzőnél igazolni kell. Ha az örökös per helyett közvetítői eljárást indított, akkor a közjegyző 30 nappal meghosszabbítja és   lehetőséget ad arra, hogy a felek mediáció útján egyezséget kössenek, melyet a 2010. évi XXXVIII. hagyatéki eljárásról szóló törvény  is kötelezővé teszi a határidő hosszabbítást közvetítői eljárás esetében.

A békés egymás mellett élés érdekében

Szomszéd viták kezelése

A mindennapokban nemcsak a családtagjainkkal élünk együtt, hanem óhatatlanul a szomszédjainkkal is. Nemre és korra tekintettel másképp élünk és eltérő szokásrendszerben tevékenykedünk. Ebből kifrolyólag alakulhatnak ki különböző konfliktushelyzetek, amik olyan súlyosak is lehetnek, hogy már képtelenek egymás között kultútráltan lerendezni. Ilyen esetek feloldásában is tanácsos egy kívülálló személy közreműködése, mivel a szomszédokkal való kooperáció, főleg osztatlan közös vagy szolgalmi jog esetében hosszabbtávra vetítve kezelendő.